Co je u nás nového

Novinky

Informace MPSV - Milostivé léto II

4. 10. 2022

Možná jste už zaznamenali ve sdělovacích prostředcích, že stát opět chystá pro občany akci zvanou Milostivé léto II. Protože může být i pro Vaše zaměstnance výhodná, doporučuji jí využít.

Co tato akce znamená? Umožňuje zbavit se vysokých exekučních poplatků, sankcí a úroků, které navýšily dlužníkovi původní dluh a komplikují tak jeho splácení. Při využití Milostivého léta II stačí v období od 1. září do 30. listopadu 2022 uhradit zbylý dluh (tzn. původní jistinu) a příslušný poplatek 1815 Kč.

Dluh může být odpuštěn pouze fyzické osobě, která není v insolvenčním řízenía a jejíž exekuce je vedena soudním exekutorem.

Milostivé léto II se vztahuje na exekuce zahájené před 28.10.2021 kvůli dluhům zejména vůči státním a polostátním institucím.

Z pohledu zaměstnavatele a zejména jeho mzdové účetní je každý zaměstnanec bez exekuce spásou. Kdo zažil dopisování si s exekutory, ví o čem mluvím.

Přeji všem pohodové podzimní dny!

 

Novela zákona o DPH

15. 6. 2021

Od 1.7.2021 platí novela zákona o DPH, která mj. mění limit pro prodej zboží na dálku (dříve zasílání
zboží), zavádí režim jednoho správního místa, ruší osvobození od DPH při dovozu zboží u drobných
zásilek s hodnotou do 22 EUR.

Limit pro prodej zboží na dálku je stanoven jednotně na částku 10.000 EUR nebo ekvivalent této
částky v národní měně při použití směnného kurzu zveřejněného Evropskou centrální bankou pro den
5.12.2017.

Dovoz zboží podléhá nově zdanění bez omezení (s výjimkami uvedenými v zákoně), při hodně zboží
do 150 EUR je však možné využít nový zvláštní režim jednoho správního místa v rámci dovozního
režimu (tzv. Import One Stop Shop – IOSS). Celní prohlášení lze podat nově elektronicky
prostřednictvím aplikace eCeP.

Prominutí daně z přidané hodnoty

1. 6. 2021
Vyšel nový Finanční zpravodaj č. 23, ve kterém ministryně financí rozhodla o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události na osobní ochranné pomůcky, které spadají do kategorie III podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425, tzn. filtrační polomasky (roušky), respirátory, filtry a jejich příslušenství splňující třídu ochranu FFP2 a vyšší. Prominutí daně se vztahuje na daň:
  • při dodání zboží
  • z přijaté částky úplaty před uskutečněním dodání zboží
  • při pořízení zboží z jiného členského státu
  • při dovozu zboží
jestliže zdanitelné plnění vzniklo v období od 4.6.2021 do 30.6.2021. Jestliže plátce daně na daňovém dokladu daň na výstupu uvede, je povinen tuto daň přiznat a zaplatit. Příjemce tohoto zboží si ale nemůže uplatnit nárok na odpočet daně. Plátce daně je však oprávněn přiznanou daň na výstupu opravit postupem podle § 43 zákona o DPH.

Prodloužení lhůt pro prodání daňového přiznání a platby daně

8. 3. 2021

Ministryně financí oznámila prodloužení lhůt pro prodání daňového přiznání a platby daně z příjmů fyzických i daně z příjmů právnických osob za rok 2020 následovně:

podání papírovou formou nejpozději do 3.5.2021
podání elektronicky nejpozději do 1.6.2021
podání v zastoupení daňovým poradcem nebo advokátem nejpozději do 1.7.2021
při zákonné povinnosti mít účetní závěrku ověřenou auditorem     nejpozději do 1.7.2021

 

Využijete-li prodloužené lhůty pro podání přiznání, bude Vám prominuta pokuta za pozdní podání a úroky z prodlení. Vratitelný přeplatek bude vyplacen v zákonné 30-ti denní lhůtě.

Odůvodnění přijatých pozměňovacích návrhů

4. 3. 2021
Ministerstvo financí zveřejnilo odůvodnění přijatých pozměňovacích návrhů v Daňovém balíčku pro
rok 2021 – zákon č. 609/2020 Sb., který mj. upravuje zrušení superhrubé mzdy, zvyšuje daňové slevy
na poplatníka, zavádí paušální daň pro živnostníky s obratem do 1 mil. CZK, zavádí stravenkový
paušál, upravuje platové tabulky pro rok 2021, upravuje daň z nemovitých věcí a řeší další oblasti.

Vážení zákazníci, používáním tohoto webu souhlasíte s využíváním souborů cookies.Rozumím