Co je u nás nového

Novinky

Nově otevřená kancelář

1. 5. 2023

Mám velkou radost, že se mi podařilo od května 2023 otevřít novou kancelář na adrese Nedvědice 103. Snažila jsem se vytvořit příjemné pracovní prostředí pro milá setkávání s klienty.

Potřebujete-li pomoci či poradit s Vaším účetnictvím, neváhejte a domluvte si schůzku. Na všechny se těším.

Hezké prosluněné dny!

 

Informace MPSV - Milostivé léto II

4. 10. 2022

Možná jste už zaznamenali ve sdělovacích prostředcích, že stát opět chystá pro občany akci zvanou Milostivé léto II. Protože může být i pro Vaše zaměstnance výhodná, doporučuji jí využít.

Co tato akce znamená? Umožňuje zbavit se vysokých exekučních poplatků, sankcí a úroků, které navýšily dlužníkovi původní dluh a komplikují tak jeho splácení. Při využití Milostivého léta II stačí v období od 1. září do 30. listopadu 2022 uhradit zbylý dluh (tzn. původní jistinu) a příslušný poplatek 1815 Kč.

Dluh může být odpuštěn pouze fyzické osobě, která není v insolvenčním řízenía a jejíž exekuce je vedena soudním exekutorem.

Milostivé léto II se vztahuje na exekuce zahájené před 28.10.2021 kvůli dluhům zejména vůči státním a polostátním institucím.

Z pohledu zaměstnavatele a zejména jeho mzdové účetní je každý zaměstnanec bez exekuce spásou. Kdo zažil dopisování si s exekutory, ví o čem mluvím.

Přeji všem pohodové podzimní dny!

 

Novela zákona o DPH

15. 6. 2021

Od 1.7.2021 platí novela zákona o DPH, která mj. mění limit pro prodej zboží na dálku (dříve zasílání
zboží), zavádí režim jednoho správního místa, ruší osvobození od DPH při dovozu zboží u drobných
zásilek s hodnotou do 22 EUR.

Limit pro prodej zboží na dálku je stanoven jednotně na částku 10.000 EUR nebo ekvivalent této
částky v národní měně při použití směnného kurzu zveřejněného Evropskou centrální bankou pro den
5.12.2017.

Dovoz zboží podléhá nově zdanění bez omezení (s výjimkami uvedenými v zákoně), při hodně zboží
do 150 EUR je však možné využít nový zvláštní režim jednoho správního místa v rámci dovozního
režimu (tzv. Import One Stop Shop – IOSS). Celní prohlášení lze podat nově elektronicky
prostřednictvím aplikace eCeP.

Prominutí daně z přidané hodnoty

1. 6. 2021
Vyšel nový Finanční zpravodaj č. 23, ve kterém ministryně financí rozhodla o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události na osobní ochranné pomůcky, které spadají do kategorie III podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425, tzn. filtrační polomasky (roušky), respirátory, filtry a jejich příslušenství splňující třídu ochranu FFP2 a vyšší. Prominutí daně se vztahuje na daň:
  • při dodání zboží
  • z přijaté částky úplaty před uskutečněním dodání zboží
  • při pořízení zboží z jiného členského státu
  • při dovozu zboží
jestliže zdanitelné plnění vzniklo v období od 4.6.2021 do 30.6.2021. Jestliže plátce daně na daňovém dokladu daň na výstupu uvede, je povinen tuto daň přiznat a zaplatit. Příjemce tohoto zboží si ale nemůže uplatnit nárok na odpočet daně. Plátce daně je však oprávněn přiznanou daň na výstupu opravit postupem podle § 43 zákona o DPH.

Prodloužení lhůt pro prodání daňového přiznání a platby daně

8. 3. 2021

Ministryně financí oznámila prodloužení lhůt pro prodání daňového přiznání a platby daně z příjmů fyzických i daně z příjmů právnických osob za rok 2020 následovně:

podání papírovou formou nejpozději do 3.5.2021
podání elektronicky nejpozději do 1.6.2021
podání v zastoupení daňovým poradcem nebo advokátem nejpozději do 1.7.2021
při zákonné povinnosti mít účetní závěrku ověřenou auditorem     nejpozději do 1.7.2021

 

Využijete-li prodloužené lhůty pro podání přiznání, bude Vám prominuta pokuta za pozdní podání a úroky z prodlení. Vratitelný přeplatek bude vyplacen v zákonné 30-ti denní lhůtě.

Odůvodnění přijatých pozměňovacích návrhů

4. 3. 2021
Ministerstvo financí zveřejnilo odůvodnění přijatých pozměňovacích návrhů v Daňovém balíčku pro
rok 2021 – zákon č. 609/2020 Sb., který mj. upravuje zrušení superhrubé mzdy, zvyšuje daňové slevy
na poplatníka, zavádí paušální daň pro živnostníky s obratem do 1 mil. CZK, zavádí stravenkový
paušál, upravuje platové tabulky pro rok 2021, upravuje daň z nemovitých věcí a řeší další oblasti.

Vážení zákazníci, používáním tohoto webu souhlasíte s využíváním souborů cookies.Rozumím