Vedení účetnictví

Vedení účetnictví

V rámci této služby poskytuji komplexní účetní služby.

Každé účetnictví vedu důsledně tak, abych klientům v aktuálním účetním období mohla poskytovat maximální informace o tom, jak jsou na tom po finanční stránce a jak usměrnit hospodaření jejich firmy pro maximální efekt v daném roce i následném období.

Velký důraz kladu na individuální přístup ke každému klientovi. Důsledně dodržuji zachování mlčenlivosti o skutečnostech, vyplývajících z podnikatelské činnosti klientů.
Spolupráce probíhá na základě uzavřené smlouvy, samozřejmostí je diskrétnost, přesnost a odpovědnost za správné provedení.

Pro zpracování účetnictví používám ekonomický software POHODA a MONEY S3.

Při zpracování účetnictví postupuji dle českých účetních standardů a vždy doložím všechny potřebné dokumenty včas.

O co se postarám?

  • třídění, označení, předkontace a uspořádání prvotních dokladů
  • zpracování účetní osnovy
  • vedení hlavní knihy
  • knihy pohledávek a závazků, saldokonto
  • pokladní a bankovní knihy
  • evidence majetku
  • mzdová evidence
  • tiskové a přehledové sestavy
  • závěrkové operace - uzavření roku stávajícího, navedení počátečních stavů
  • zpracování účetní závěrky - výkaz zisku a ztrát, rozvaha a příloha k účetní závěrce

 

Vážení zákazníci, používáním tohoto webu souhlasíte s využíváním souborů cookies.Rozumím