Vnitřní oznamovací systém

Vnitřní oznamovací systém je provozován dle § 21 odst. 6 písm. b) AML zákona a dle zákona o ochraně oznamovatelů.

Oznámení o porušení povinností dle AML zákona a další oznámení ve smyslu § 2 odst. 1 zákona o ochraně oznamovatelů lze podat následovně:

Oznámení je oprávněn učinit pouze zaměstnanec a osoba, která je pro paní Ivanu Klusákovou, DiS. činná jinak než v základním pracovněprávním vztahu, a to i anonymně.

Je zajištěna ochrana totožnosti oznamovatele a ochrana před případnými odvetnými opatřeními vedenými vůči oznamovateli a dalším osobám, kterým tato ochrana náleží podle zákona o ochraně oznamovatelů.

Ochrana před odvetným opatřením ale nenáleží osobě, která učinila oznámení, aniž měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích. Podáním vědomě nepravdivého oznámení se taková osoba dopustí přestupku, za nějž lze uložit pokutu do 50.000 Kč.

Oznamovatel bere na vědomí, že Ivana Klusáková, DiS. bude shromažďovat, uchovávat a zpracovávat osobní údaje oznamovatele uvedené v jeho oznámení. Právním důvodem zpracování osobních údajů je plnění zákonem stanovené povinnosti.

Oznámení o porušení povinností dle AML zákona je možné podat Finančnímu analytickému úřadu, jestliže paní Ivana Klusáková, DiS. vystupuje v postavení účetního poradce. Toto oznámení nelze podat Ministerstvu spravedlnosti.

Ostatní oznámení ve smyslu § 2 odst. 1 zákona o ochraně oznamovatelů, které se netýká porušení povinností dle AML zákona, je možné podat Ministerstvu spravedlnosti.

Vážení zákazníci, používáním tohoto webu souhlasíte s využíváním souborů cookies.Rozumím